Previous
Next

THÔNG ĐIỆP NHÀ SÁNG LẬP

Kinh tế Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian qua, bên cạnh sự thành công của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghệ…thì vai trò của ngành nông nghiệp vẫn luôn không thể thay thế trong nền kinh tế quốc dân, đây là nền tảng cho mọi ngành kinh tế cũng như đời sống của con người.

Các mô hình bất động sản nông nghiệp như Farmstay, EcoVillage… là những yếu tố vững chắc để nâng đỡ và tạo đà cho nền kinh tế nông nghiệp phát triển trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Chúng tôi tin rằng với chiến lược quản lý tổng thể đất, nước, các tài nguyên sống nhằm tăng cường bảo vệ và sử dụng bền vững theo hướng công bằng, hiệu quả và thuận theo tự nhiên sẽ gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản nông nghiệp tại Việt Nam.

LỜI TUYÊN BỐ

Chúng tôi nhận thấy sự biến đổi của khí hậu toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ khiến con người nhận thức rõ hơn và dần trở về lối sống thuận theo tự nhiên.

Chúng tôi cũng tin rằng Việt Nam có lợi thế rất lớn để phát triển bất động sản nông nghiệp như Farmstay, Ecovillage…và Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng của thế giới  trong việc phát triển bất động sản nông nghiệp bền vững và đẳng cấp.

Vì vậy, công ty Làng sinh thái VN được thành lập với mong muốn thúc đẩy tiến trình này phát triển mạnh mẽ hơn, đúng hướng hơn và hài hòa hơn.

Làng sinh thái VN phát triển dự án bất động sản nông nghiệp theo hướng đa chiều, đa góc cạnh và xuyên suốt, từ nghiên cứu thực trạng, hoạch định chiến lược đến quản trị, vận hành, khai thác hiệu quả, song song với việc cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển hệ sinh thái.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Công ty Làng Sinh Thái VN trở thành nhà phát triển dự án bất động sản nông nghiệp số một Việt Nam.

SỨ MỆNH

Công ty Làng Sinh Thái VN tạo ra nền tảng tập trung nguồn lực và tri thức để gia tăng giá trị bền vững cho các dự án bất động sản nông nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG

HIỆU QUẢ

HỢP TÁC

SÁNG TẠO

VÌ CỘNG ĐỒNG

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG

Làng sinh thái là nhà phát triển dự án, cung cấp giải pháp gia tăng
giá trị cho kinh tế nông nghiệp thông qua platform

01

Kinh tế tri thức - sản phẩm bất động sản

 • Bất động sản nông nghiệp
 • Farmstay / trang trại nghỉ dưỡng
 • Gardenstay / nhà vườn sinh thái
 • Ecovilla / làng sinh thái

02

Kinh tế chia sẻ - sản phẩm vốn đầu tư

 • Cộng đồng nhà đầu tư
 • Cổ đông góp vốn
 • Cổ đông chiến lược
 • ...

03

Kinh tế nông nghiệp - sản phẩm kinh tế nông nghiệp

 • Sản phẩm du lịch trải nghiệm
 • Sản phẩm giáo dục
 • Sản phẩm dịch vụ khác
 • Sản phẩm nông nghiệp
 • Sản phẩm sức khoẻ

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG

Làng sinh thái là nhà phát triển dự án, cung cấp giải pháp gia tăng
giá trị cho kinh tế nông nghiệp thông qua platform

01

Kinh tế tri thức - sản phẩm bất động sản

 • Bất động sản nông nghiệp
 • Farmstay / trang trại nghỉ dưỡng
 • Gardenstay / nhà vườn sinh thái
 • Ecovilla / làng sinh thái

02

Kinh tế chia sẻ - sản phẩm vốn đầu tư

 • Cộng đồng nhà đầu tư
 • Cổ đông góp vốn
 • Cổ đông chiến lược
 • ...

03

Kinh tế nông nghiệp - sản phẩm kinh tế nông nghiệp

 • Sản phẩm du lịch trải nghiệm
 • Sản phẩm giáo dục
 • Sản phẩm dịch vụ khác
 • Sản phẩm nông nghiệp
 • Sản phẩm sức khoẻ

NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

PHÁP LÝ

KỸ THUẬT LẬP
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH
DỰ ÁN

GIẢI PHÁP
MÔ HÌNH
NÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP MÔ HÌNH
DU LỊCH
CANH NÔNG

GIẢI PHÁP
MÔ HÌNH
DỊCH VỤ KHÁC

GIẢI PHÁP
MÔ HÌNH
BĐS NÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ

GIẢI PHÁP
MARKETING
BÁN HÀNG

CHIẾN LƯỢC
MÔ HÌNH
KINH DOANH
QUẢN TRỊ

NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

PHÁP LÝ

KỸ THUẬT LẬP
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH
DỰ ÁN

GIẢI PHÁP
MÔ HÌNH
NÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP MÔ HÌNH
DU LỊCH
CANH NÔNG

GIẢI PHÁP
MÔ HÌNH
DỊCH VỤ KHÁC

GIẢI PHÁP
MÔ HÌNH
BĐS NÔNG NGHIỆP

GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ

GIẢI PHÁP
MARKETING
BÁN HÀNG

CHIẾN LƯỢC
MÔ HÌNH
KINH DOANH
QUẢN TRỊ

Làng Sinh Thái Việt nam hợp tác với các Chủ đầu tư để cung cập dịch vụ tư vấn và điều hành Dự án.

Nhân sự nhóm phát triển của hai bên sẽ cùng làm việc để điều hành các đối tác bên thứ ba.

Nhà phát triển sẽ cùng đại diện Chủ đầu tư xuyên suốt quá trình phát triển Dự án.

Chủ đầu tư áp dụng các quy trình cũng như công nghệ do Nhà phát triển đề xuất để thực hiện phát triển Dự án.

Làng Sinh Thái Việt nam hợp tác với các Nhà đầu tư tài chính, Quỹ tín thác Bất động sản tham gia quá trình mua bán, xác nhập để chuyển nhượng toàn bộ tài sản Dự án hoặc cổ phần chi phối doanh nghiệp đang thực hiện Dự án.

Làng Sinh Thái Việt nam hợp tác với các Nhà đầu tư tài chính, Quỹ tín thác Bất động sản tham gia tái cấu trúc tài chính, đầu tư thêm vốn để Chủ đầu tư và dự án tiếp tục thực hiện đến khi đạt hiệu quả thu lợi nhuận về.

Có 3 cấu trúc cơ bản để các Chủ đầu tư lựa chọn phương thức hợp tác.

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

01

Chọn dự án

(Đất hoặc dự án đang còn dang dở)

02

Thiết kế - pháp lý

(Điều chỉnh hoặc làm mới)

03

Xây dựng hạ tầng bán hàng

04

Xây dựng công trình bàn giao, vận hành

Thời gian

6 - 12 Tháng

6 - 18 Tháng

6 - 12 Tháng

6 - 12 Tháng

Nhân tố tham gia

01

Chọn dự án

(Đất hoặc dự án đang còn dang dở)

THỜI GIAN: 6 - 12 Tháng

Nhân tố tham gia

02

Thiết kế - pháp lý

(Điều chỉnh hoặc làm mới)

THỜI GIAN: 6 - 18 Tháng

Nhân tố tham gia

03

Xây dựng hạ tầng bán hàng

THỜI GIAN: 6 - 12 Tháng

Nhân tố tham gia

04

Xây dựng công trình bàn giao, vận hành

THỜI GIAN: 6 - 12 Tháng

Nhân tố tham gia

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DỰ ÁN & QUẢN TRỊ VẬN HÀNH MÔ HÌNH BDS NÔNG NGHIỆP NHƯ: FARM, GARDENSTAY, FARMSTAY, ECOVILLAGE

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH BĐS NÔNG NGHIỆP
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

Tên công trình: Rú Lịch Ecovillage.
Địa điểm: Quảng Trị, Việt Nam.
Vốn đầu tư: 320 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: CT TNHH TMDV Du Lịch Sông Hiền.

Tên công trình: Khu du lịch kết hợp nông trại tổng hợp Quang Minh.
Địa điểm: Đăk Lăk, Việt Nam.
Vốn đầu tư: 236 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: CT TNHH MTV Trang Trại Quang Minh Ea H’leo.

Tên công trình: P’nue Farmstay.
Địa điểm: Sa Pa, Việt Nam.
Vốn đầu tư: 75 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: CT TNHH Xuất Nhập Khẩu Khải Nguyên.

Tên công trình: Khu du lịch địa đạo Đà Nẵng.
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam.
Vốn đầu tư: 60 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Công ty Hàn – Việt.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA VÀ VẬN HÀNH

Ông TRẦN ĐÌNH TÚ
CHỦ TỊCH HĐQT

Chuyên gia tư vấn chiến lược & quản trị doanh nghiệp

Ông LÝ NGỌC SƠN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Chuyên gia pháp lý bất động sản & doanh nghiệp

Ông PHẠM THANH TÙNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chuyên gia tư vấn hoạch định phát triển vùng đất

Ông TẠ MINH TRÃI
CỐ VẤN THƯƠNG HIỆU

Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu

CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

Mô hình
tư vấn

Làng Sinh Thái Việt nam hợp tác với các Chủ đầu tư để cung cập dịch vụ tư vấn và điều hành Dự án.

Nhân sự nhóm phát triển của hai bên sẽ cùng làm việc để điều hành các đối tác bên thứ ba.

Nhà phát triển sẽ cùng đại diện Chủ đầu tư xuyên suốt quá trình phát triển Dự án.

Chủ đầu tư áp dụng các quy trình cũng như công nghệ do Nhà phát triển đề xuất để thực hiện phát triển Dự án.

Cấu trúc

01

Nhà phát triển được Chủ đầu tư thuê làm tư vấn để cung cấp dịch vụ tư vấn và điều hành dự án

Vai trò / quyền hạn

CHỦ ĐẦU TƯ: Định hướng kế hoạch, ra quyết định và phê duyệt mọi vấn đề
NHÀ PHÁT TRIỂN: Quản lý quy trình theo mục tiêu đề ra để Chủ đầu tư phê duyệt

Đóng góp

CHỦ ĐẦU TƯ: Đất và tất cả các chi phí dự án, bao gồm cả chi phí cho Nhà phát triển
NHÀ PHÁT TRIỂN: Chuyên môn và kinh nghiệm

Thu về

CHỦ ĐẦU TƯ: Tất cả doanh số bán hàng và lợi nhuận trong quá trình thực hiện
NHÀ PHÁT TRIỂN: Phí theo thời gian (chi phí cơ hội) và hiện tại

Mô hình
chuyển nhượng

Làng Sinh Thái Việt nam hợp tác với các Chủ đầu tư để cung cập dịch vụ tư vấn và điều hành Dự án.

Nhân sự nhóm phát triển của hai bên sẽ cùng làm việc để điều hành các đối tác bên thứ ba.

Nhà phát triển sẽ cùng đại diện Chủ đầu tư xuyên suốt quá trình phát triển Dự án.

Chủ đầu tư áp dụng các quy trình cũng như công nghệ do Nhà phát triển đề xuất để thực hiện phát triển Dự án.

Cấu trúc

02

Nhà phát triển mua tài sản từ Chủ đầu tư theo “nguyên trạng” với mức giá cố định đã thoả thuận

Vai trò / quyền hạn

CHỦ ĐẦU TƯ: Giới hạn vai trò và quyền hạn
NHÀ PHÁT TRIỂN: Hoàn thành trách nhiệm trong quá trình phát triển

Đóng góp

CHỦ ĐẦU TƯ:

NHÀ PHÁT TRIỂN: Tất cả chi phí chuyển nhượng và chi phí mua bán

Thu về

CHỦ ĐẦU TƯ: Giá trị đất, chiết khấu về quyền lợi đã thực hiện
NHÀ PHÁT TRIỂN: Phí phát triển và lợi nhuận dự án

Mô hình
hợp tác

Làng Sinh Thái Việt nam hợp tác với các Nhà đầu tư tài chính, Quỹ tín thác Bất động sản tham gia tái cấu trúc tài chính, đầu tư thêm vốn để Chủ đầu tư và dự án tiếp tục thực hiện đến khi đạt hiệu quả thu lợi nhuận về.

Có 3 cấu trúc cơ bản để các Chủ đầu tư lựa chọn phương thức hợp tác.

Cấu trúc

3.1

Chủ đầu tư lựa chọn phương án giữ quyền sở hữu đất cùng với quy trình của Nhà phát triển và chia sẻ lợi nhuận

Vai trò / quyền hạn

CHỦ ĐẦU TƯ: Định hướng kế hoạch và phê duyệt các vấn đề chính của dự án
NHÀ PHÁT TRIỂN: Quản lý quy trình theo mục tiêu, trình Chủ đầu tư phê duyệt các kế hoạch, ngân sách và cách quyết định lớn

Đóng góp

CHỦ ĐẦU TƯ: Đất và chi phí dự án
NHÀ PHÁT TRIỂN: Không nhận khoản phí phát triển cho đến khi có doanh thu, quyết đoán

Thu về

CHỦ ĐẦU TƯ: Hầu hết lợi nhuận dự án
NHÀ PHÁT TRIỂN: Chi phí theo thời gian, thanh toán từng phần theo doanh thu, phí khuyến khích dựa trên tỷ lệ phần trăm

Cấu trúc

3.2

Tài sản được chuyển qua liên doanh mới do Nhà phát triển và Chủ đầu tư đồng sử hữu

Vai trò / quyền hạn

CHỦ ĐẦU TƯ: Định hướng kế hoạch từ đầu, chia sẻ việc ra các quyết định chính
NHÀ PHÁT TRIỂN: Quản lý quy trình đá thông qua nhằm đạt được mục tiêu đã định

Đóng góp

CHỦ ĐẦU TƯ: Đất và chia sẻ chi phí dự án


NHÀ PHÁT TRIỂN: Chia sẻ chi phí phát triển

Thu về

CHỦ ĐẦU TƯ: Giá trị đất; ưu tiên hoàn trả giá trị đất và phần góp vốn; chia lợi nhuận
NHÀ PHÁT TRIỂN: Thoả thuận chi phí cho vai trò quản lý; ưu tiên hoàn vốn góp; chia lợi nhuận

Cấu trúc

3.3

Nhà phát triển được Chủ đầu tư thuê làm tư vấn để cung cấp dịch vụ tư vấn và điều hành dự án

Vai trò / quyền hạn

CHỦ ĐẦU TƯ: Định hướng kế hoạch, ra quyết định và phê duyệt mọi vấn đề
NHÀ PHÁT TRIỂN: Quản lý quy trình theo mục tiêu đề ra để Chủ đầu tư phê duyệt

Đóng góp

CHỦ ĐẦU TƯ: Đất và tất cả các chi phí dự án, bao gồm cả chi phí cho Nhà phát triển
NHÀ PHÁT TRIỂN: Chuyên môn và kinh nghiệm

Thu về

CHỦ ĐẦU TƯ: Tất cả doanh số bán hàng và lợi nhuận trong quá trình thực hiện
NHÀ PHÁT TRIỂN: Phí theo thời gian (chi phí cơ hội) và hiện tại